Wpływ koronawirusa na kredytowanie mieszkaniowe w Polsce

Jak wygląda zainteresowanie rynkiem nieruchomości ?

Pandemia koronawirusa to temat, który od kilku miesięcy nieustannie zalewa nasze życie. COVID-19 wpłynął na podejmowanie wielu decyzji, również tych związanych z zakupem nieruchomości. W Polsce duża część mieszkań nabywana jest na kredyt, jednak w tej nietypowej sytuacji na rynku panuje niepewność. Jak ostatnie miesiące wpłynęły na zainteresowanie oraz warunki kupna mieszkań z udziałem kredytu? Czego mogą spodziewać się potencjalni kredytobiorcy?

Firma Invest Pel powstała w 2007r. i nieustanie do dnia dzisiejszego wznosi nowe budynki, które spełniają oczekiwania klientów.

Poruszenie na rynku wywołane pandemią koronawirusa wpłynęło na zmiany w uwarunkowaniach oraz oprocentowaniach samych kredytów. Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest zależne w dużej mierze wysokości stopy procentowej, która kształtowana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Między innymi na skutek COVID-19 RPP musiała zadecydować o obniżeniu referencyjnych stóp procentowych. Od początku pandemii miało to miejsce trzykrotnie: najpierw z 1,5 proc. na 1,0 proc., następnie na 0,5 proc., aż ostatecznie na rekordowo niski poziom wynoszący obecnie 0,1 proc.**

Obniżenie głównych stóp procentowych wpłynęło na zmianę oprocentowania kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym. Zależność ta wynika z wpływu stóp procentowych na WIBOR (referencyjną wysokość oprocentowania pożyczek), która notuje obecnie duży spadek (z 1,71 proc. na początku marca na 0,68 proc. w maju).***

Firma Invest Pel powstała w 2007r. i nieustanie do dnia dzisiejszego wznosi nowe budynki, które spełniają oczekiwania klientów.

Poruszenie na rynku wywołane pandemią koronawirusa wpłynęło na zmiany w uwarunkowaniach oraz oprocentowaniach samych kredytów. Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest zależne w dużej mierze wysokości stopy procentowej, która kształtowana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Między innymi na skutek COVID-19 RPP musiała zadecydować o obniżeniu referencyjnych stóp procentowych. Od początku pandemii miało to miejsce trzykrotnie: najpierw z 1,5 proc. na 1,0 proc., następnie na 0,5 proc., aż ostatecznie na rekordowo niski poziom wynoszący obecnie 0,1 proc.**

Obniżenie głównych stóp procentowych wpłynęło na zmianę oprocentowania kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym. Zależność ta wynika z wpływu stóp procentowych na WIBOR (referencyjną wysokość oprocentowania pożyczek), która notuje obecnie duży spadek (z 1,71 proc. na początku marca na 0,68 proc. w maju).***

Firma Invest Pel powstała w 2007r. i nieustanie do dnia dzisiejszego wznosi nowe budynki, które spełniają oczekiwania klientów.

Poruszenie na rynku wywołane pandemią koronawirusa wpłynęło na zmiany w uwarunkowaniach oraz oprocentowaniach samych kredytów. Oprocentowanie kredytu hipotecznego jest zależne w dużej mierze wysokości stopy procentowej, która kształtowana jest przez Radę Polityki Pieniężnej. Między innymi na skutek COVID-19 RPP musiała zadecydować o obniżeniu referencyjnych stóp procentowych. Od początku pandemii miało to miejsce trzykrotnie: najpierw z 1,5 proc. na 1,0 proc., następnie na 0,5 proc., aż ostatecznie na rekordowo niski poziom wynoszący obecnie 0,1 proc.**

Obniżenie głównych stóp procentowych wpłynęło na zmianę oprocentowania kredytów hipotecznych z oprocentowaniem zmiennym. Zależność ta wynika z wpływu stóp procentowych na WIBOR (referencyjną wysokość oprocentowania pożyczek), która notuje obecnie duży spadek (z 1,71 proc. na początku marca na 0,68 proc. w maju).***